Okręg wyborczy nr 4
Granice: Obręczna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury, Sadowie 90A, 27-580 Sadowie PowszechnyNieNie 227 66
29,07%6666 100,00%
Podsumowanie22766
29,07%6666100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJA MIEJSCOWOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rzepka Tomasz 34 Obręczna 45
68.18% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBRĘCZNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczygieł Krzysztof Jarosław 42 Obręczna 21
31.82% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej