Okręg wyborczy nr 3
Granice: Barlewice, Barlewiczki, Czernin, Czernin - ul.Pieniężnego, Cygusy, Górki, Kępina, Koślinka, Michorowo, Pietrzwałd, Pietrzwałd ZR, Polaszki, Postolin, Postolin ZR, Ramzy Małe, Szpitalna Wieś, Sztumska Wieś - ul. Domańskiego
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Zespół Szkół w Czerninie, ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum PowszechnyNieNie 1743 179
10,27%179176 98,32%
5 Biblioteka w Postolinie, Postolin 97, 82-400 Sztum PowszechnyNieNie 504 129
25,60%129129 100,00%
11 Zespół Szkół Zawodowych, Barlewiczki 13, 82-400 Sztum PowszechnyNieNie 678 29
4,28%2928 96,55%
Podsumowanie2925337
11,52%33733398,81%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETA WYSOCKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wysocka Elżbieta Bożena 53 Postolin 199
59.76% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY MAZUREWICZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mazurewicz Iwona 43 Sztum 43
12.91% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA JANASIAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Janasiak Artur Henryk 34 Czernin 91
27.33% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej