Okręg wyborczy nr 4
Granice: Lipiec, Kołtyniany, Pogorzele, Pudłowiec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Myślice 16, 82-450 Stary Dzierzgoń PowszechnyTakNie 204 108
52,94%108106 98,15%
Podsumowanie204108
52,94%10810698,15%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Frąszczak Stefania 59 Pudłowiec 21
19.81% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA PLUTY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pluta Andrzej 56 Lipiec 85
80.19% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej