Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo Lichnowy i Pordenowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Świetlica Środowiskowa "Nazaret", ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy PowszechnyNieNie 685 131
19,12%131123 93,89%
Podsumowanie685131
19,12%13112393,89%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY MUSIAŁ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Musiał Marzena Genowefa 48 Lichnowy 79
64.23% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY PIETRZYK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pietrzyk Elżbieta 45 Lichnowy 44
35.77% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej