Okręg wyborczy nr 2
Granice: Część sołectwa Dziemiany: Wyzwolenia od nr 16 do nr 50, Wąska, Kaszubska, Słoneczna, Łąkowa, Robotnicza, Kopernika, Heweliusza, Kościuszki, Jana Pawła II, K. Sengera, Partyzantów, Kowalska, Harcerska, 8 Marca, Raduńska, Wybickiego, Wrzosowa, Kard. Wyszyńskiego; miejscowość: Zarośle.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gimnazjum im. Kar. Stefana Wyszyńskiego, ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany PowszechnyTakNie 887 291
32,81%291288 98,97%
Podsumowanie887291
32,81%29128898,97%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WYSOCKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wysocki Marcin Rafał 36 Dziemiany 137
47.57% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ostrowski Włodzimierz Alfons 55 Dziemiany 151
52.43% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej