Okręg wyborczy nr 5
Granice: Ulice: Dolna, mjr Hubala, Kolejowa, Stanisława Konery, Kopernika, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza od 1 do 112 (od Rynku do torów), mjr Henryka Sucharskiego, Cypriana Kamila Norwida.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów PowszechnyNieNie 1859 213
11,46%213211 99,06%
Podsumowanie1859213
11,46%21321199,06%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mazur Mieczysław 60 Lubaczów 15
7.11% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZE MIASTO LUBACZÓW" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łańcucki Roman Ryszard 56 Lubaczów 111
52.61% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBACZOWSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cieplicki Jan Zbigniew 63 Lubaczów 42
19.91% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE MIASTO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Joniec Mirosław 52 Lubaczów 43
20.38% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej