Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Celestynów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Stefana TRACZYKA Wójta Gminy Celestynów przed upływem kadencji ? 5 040 3 024
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Celestynów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Stefana TRACZYKA Wójta Gminy Celestynów przed upływem kadencji ? 9 184 2 003 2 003 21,81% 1 987 99,20% 1 901 95,67%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Klub Wiejski w Pogorzeli, ul. Leśna 2, Pogorzel, 05-430 Celestynów Powszechny Nie Nie 548 118 118 21,53% 117 99,15% 107 91,45%
2 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, ul. Fabryczna 6, Stara Wieś, 05-430 Celestynów Powszechny Tak Nie 2 471 336 336 13,60% 328 97,62% 319 97,26%
3 Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Ostrów 15, 05-430 Celestynów Powszechny Nie Nie 504 42 42 8,33% 42 100,00% 40 95,24%
4 Szkoła Podstawowa w Celestynowie, ul. Wrzosowa 42, 05-430 Celestynów Powszechny Nie Nie 1 920 470 470 24,48% 468 99,57% 455 97,22%
5 Zespół Szkół w Celestynowie, ul. ŚwiętegoKazimierza 55, 05-430 Celestynów Powszechny Nie Nie 2 086 565 565 27,09% 563 99,65% 539 95,74%
6 Szkoła Podstawowa w Regucie, ul. Wiatraczna 13, Regut, 05-430 Celestynów Powszechny Nie Nie 490 76 76 15,51% 74 97,37% 66 89,19%
7 "Mała Szkoła" - Szkoła Podstawowa w Podbieli, Podbiel 87, 05-430 Celestynów Powszechny Nie Nie 524 135 135 25,76% 135 100,00% 128 94,81%
8 Remiza OSP w Zabieżkach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3, Zabieżki, 05-430 Celestynów Powszechny Nie Nie 641 261 261 40,72% 260 99,62% 247 95,00%
Podsumowanie 9 184 2 003 2 003 21,81% 1 987 99,20% 1 901 95,67%