Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo Szerzyny
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny PowszechnyNieNie 1860 444
23,87%444431 97,07%
Podsumowanie1860444
23,87%44443197,07%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA SZERZYN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gotfryd Grzegorz 33 Szerzyny 265
61.48% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Urbanik Kazimierz 43 Szerzyny 166
38.52% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej