Okręg wyborczy nr 2
Granice: Józefów, Dobków
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy w Wodzieradach, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady PowszechnyNieNie 147 85
57,82%8585 100,00%
Podsumowanie14785
57,82%8585100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBKÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 ROGOZIŃSKA EWA SYLWIA 28 DOBKÓW 29
34.12% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA SZYMCZAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 SZYMCZAK KONRAD IGNACY 57 ALFONSÓW 56
65.88% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej