Okręg wyborczy nr 4
Granice: Miechów, Żubrów, Osiedle Żubrów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
10 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Żubrowie, Żubrów 16a, 69-200 Sulęcin PowszechnyNieNie 694 230
33,14%230228 99,13%
Podsumowanie694230
33,14%23022899,13%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTIANA BIELECKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bielecki Krystian Józef 28 Żubrów 139
60.96% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM GMINNE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kluwak Mieczysław 63 Żubrów 89
39.04% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej