Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 03-03-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GRZELCZAK MARCIN PRZEMYSŁAW 37 WYŻSZE UJAZD, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA GRZELCZAKA 1690 63.73% Tak
2 PIWOWARSKI PAWEŁ FRANCISZEK 32 WYŻSZE UJAZD, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego , popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA FRANCISZKA PIWOWARSKIEGO 962 36.27% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 03-03-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Gminna Hala Sportowa w Ujeździe, ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd Powszechny Tak Nie 2025 831831 41,04%
816 98,19%
2budynek po byłej filii bibliotecznej w Olszowej, Olszowa 11, 97-225 Ujazd Powszechny Nie Nie 390 114114 29,23%
113 99,12%
3Świetlica Wiejska w Bukowie, Buków 6, 97-255 Ujazd Powszechny Nie Nie 400 153153 38,25%
152 99,35%
4Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów, Osiedle Niewiadów 27, 97-225 Ujazd Powszechny Nie Nie 1607 791790 49,16%
780 98,73%
5Ochotnicza Straż Pożarna w Przesiadłowie, Przesiadłów 31, 97-225 Ujazd Powszechny Tak Nie 818 284284 34,72%
284 100,00%
6Świetlica Wiejska w Wyknie, Wykno 25, 97-225 Ujazd Powszechny Nie Nie 714 267267 37,39%
267 100,00%
7Świetlica Wiejska w Łominach, Łominy 1, 97-225 Ujazd Powszechny Nie Nie 497 241241 48,49%
240 99,59%
Ogółem 6451 2681 2680 41,54%
2652 98,96%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 17-02-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CHMIELEWSKI MARCIN 33 WYŻSZE UJAZD, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ SAMORZĄD UJAZD 110 4.00% Nie
2 GRZELCZAK MARCIN PRZEMYSŁAW 37 WYŻSZE UJAZD, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA GRZELCZAKA 1047 38.11% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 MICHALAK MIROSŁAW PAWEŁ 54 WYŻSZE UJAZD, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA MICHALAKA 110 4.00% Nie
4 NOCOŃ-BATORSKA ELŻBIETA BARBARA 57 WYŻSZE UJAZD, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY NOCOŃ - BATORSKIEJ 378 13.76% Nie
5 PIWOWARSKI PAWEŁ FRANCISZEK 32 WYŻSZE UJAZD, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego , popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA FRANCISZKA PIWOWARSKIEGO 776 28.25% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
6 PIWOWARSKI PAWEŁ MACIEJ 41 WYŻSZE UJAZD, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ PIWOWARSKI CZŁOWIEK DLA LUDZI 202 7.35% Nie
7 ZIMNY PIOTR 31 WYŻSZE UJAZD, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA ZMIANY 124 4.51% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 17-02-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Gminna Hala Sportowa w Ujeździe, ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd Powszechny Tak Nie 2025 885885 43,70%
877 99,10%
2budynek po byłej filii bibliotecznej w Olszowej, Olszowa 11, 97-225 Ujazd Powszechny Nie Nie 387 121121 31,27%
119 98,35%
3Świetlica Wiejska w Bukowie, Buków 6, 97-255 Ujazd Powszechny Nie Nie 397 149149 37,53%
148 99,33%
4Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów, Osiedle Niewiadów 27, 97-225 Ujazd Powszechny Nie Nie 1607 778778 48,41%
769 98,84%
5Ochotnicza Straż Pożarna w Przesiadłowie, Przesiadłów 31, 97-225 Ujazd Powszechny Tak Nie 816 285285 34,93%
284 99,65%
6Świetlica Wiejska w Wyknie, Wykno 25, 97-225 Ujazd Powszechny Nie Nie 717 298298 41,56%
293 98,32%
7Świetlica Wiejska w Łominach, Łominy 1, 97-225 Ujazd Powszechny Nie Nie 499 259259 51,90%
257 99,23%
Ogółem 6448 2775 2775 43,04%
2747 98,99%