Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Żagań i Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 17 lutego 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Żagań Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Sławomira Jana Kowala Burmistrza Miasta Żagań przed upływem kadencji? 7 904 4 743
Rada Miasta Żagań Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji? 9 658 5 795
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Żagań Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Sławomira Jana Kowala Burmistrza Miasta Żagań przed upływem kadencji? 21 273 5 872 5 845 27,48% 5 736 98,14% 4 280 74,62%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Burmistrz Miasta Żagań został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Ośrodek Pomocy Społecznej, Pstrowskiego 3, 68-100 Żagań Powszechny Tak Nie 2 405 612 610 25,36% 607 99,51% 444 73,15%
2 Publiczne Gimnazjum Nr 1 /sala lekcyjna/, Żarska 1, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 524 410 410 26,90% 405 98,78% 289 71,36%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 /stołówka/, Żarska 1, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 634 451 451 27,60% 418 92,68% 313 74,88%
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 /sala nr 27/, Żarska 1, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 842 511 507 27,52% 499 98,42% 361 72,34%
5 Liceum Ogólnokształcące, Pl. Orląt Lwowskich 4, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 654 460 456 27,57% 446 97,81% 329 73,77%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Wesoła 38, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 720 205 205 28,47% 205 100,00% 149 72,68%
7 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej /świetlica/, Miodowa 23, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 2 326 642 639 27,47% 628 98,28% 478 76,11%
8 Miejska Biblioteka Publiczna, Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 350 382 380 28,15% 378 99,47% 302 79,89%
9 105 Szpital Wojskowy SP ZOZ Filia w Żaganiu, Żelazna 1A, 68-100 Żagań Szpital Tak Nie 13 2 2 15,38% 2 100,00% 2 100,00%
10 Miejskie przedszkole Nr 3, X lecia PL 24, 68-100 Żagań Powszechny Tak Nie 1 199 301 300 25,02% 294 98,00% 222 75,51%
11 Publiczne Gimnazium nr 2, Nocznickiego 18, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 2 257 734 733 32,48% 720 98,23% 516 71,67%
12 Żagański Pałac Kultury /sala nr 197/, Szprotawska 4, 68-100 Żagań Powszechny Tak Nie 1 817 432 428 23,56% 419 97,90% 313 74,70%
13 Żagański Pałac Kultury /sala nr 171/, Szprotawska 4, 68-100 Żagań Powszechny Tak Nie 1 302 387 381 29,26% 376 98,69% 286 76,06%
14 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkolna 42, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 230 343 343 27,89% 339 98,83% 276 81,42%
Podsumowanie 21 273 5 872 5 845 27,48% 5 736 98,14% 4 280 74,62%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miasta Żagań Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji? 21 273 5 956 5 925 27,85% 5 811 98,08% 4 594 79,06%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Rada Miasta Żagań została odwołana, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Ośrodek Pomocy Społecznej, Pstrowskiego 3, 68-100 Żagań Powszechny Tak Nie 2 405 617 614 25,53% 607 98,86% 477 78,58%
2 Publiczne Gimnazjum Nr 1 /sala lekcyjna/, Żarska 1, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 524 414 413 27,10% 405 98,06% 325 80,25%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 /stołówka/, Żarska 1, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 634 451 451 27,60% 425 94,24% 344 80,94%
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 /sala nr 27/, Żarska 1, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 842 523 522 28,34% 512 98,08% 423 82,62%
5 Liceum Ogólnokształcące, Pl. Orląt Lwowskich 4, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 654 464 453 27,39% 442 97,57% 334 75,57%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Wesoła 38, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 720 208 208 28,89% 208 100,00% 178 85,58%
7 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej /świetlica/, Miodowa 23, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 2 326 648 643 27,64% 628 97,67% 498 79,30%
8 Miejska Biblioteka Publiczna, Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 350 383 381 28,22% 376 98,69% 275 73,14%
9 105 Szpital Wojskowy SP ZOZ Filia w Żaganiu, Żelazna 1A, 68-100 Żagań Szpital Tak Nie 13 2 2 15,38% 2 100,00% 2 100,00%
10 Miejskie przedszkole Nr 3, X lecia PL 24, 68-100 Żagań Powszechny Tak Nie 1 199 310 309 25,77% 302 97,73% 219 72,52%
11 Publiczne Gimnazium nr 2, Nocznickiego 18, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 2 257 762 761 33,72% 749 98,42% 601 80,24%
12 Żagański Pałac Kultury /sala nr 197/, Szprotawska 4, 68-100 Żagań Powszechny Tak Nie 1 817 437 437 24,05% 430 98,40% 327 76,05%
13 Żagański Pałac Kultury /sala nr 171/, Szprotawska 4, 68-100 Żagań Powszechny Tak Nie 1 302 391 389 29,88% 387 99,49% 325 83,98%
14 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkolna 42, 68-100 Żagań Powszechny Nie Nie 1 230 346 342 27,80% 338 98,83% 266 78,70%
Podsumowanie 21 273 5 956 5 925 27,85% 5 811 98,08% 4 594 79,06%