Okręg wyborczy nr 2
Granice: sołectwa: DZIEWIERZEWO, ELIZEWO, GŁOGOWINIEC, GÓRKI ZAGAJNE, GROCHOLIN, MALICE, MIASTOWICE, PALMIEROWO, ROZPĘTEK, SUCHORĘCZ, SZCZEPICE, TUPADŁY, TURZYN, ŻARCZYN, ŻURAWIA-WŁODZIMIERZEWO
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UL. 22 STYCZNIA 1, 89-240 KCYNIA PowszechnyNieNie 1690 210
12,43%210197 93,81%
7 GIMNAZJUM DZIEWIERZEWO, DZIEWIERZEWO 28, 89-240 KCYNIA PowszechnyNieNie 1316 353
26,82%353349 98,87%
9 SZKOŁA PODSTAWOWA ROZSTRZĘBOWO, ROZSTRZĘBOWO 14, 89-240 KCYNIA PowszechnyNieNie 539 86
15,96%8683 96,51%
Podsumowanie3545649
18,31%64962996,92%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ BAGNEROWSKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bagnerowski Tomasz 30 Turzyn 372
59.14% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII ŁYSZCZARZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łyszczarz Maria Dorota 48 Dziewierzewo , złożyła informację o uprzednim złożeniu oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. Terytorialna Komisja Wyborcza nie uzyskała informacji jaka jest treść tego oświadczenia 257
40.86% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej