Okręg wyborczy nr 3
Granice: sołectwa: TRZEBIEŃ, WUDZYN, WUDZYNEK
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 ZESPÓŁ SZKÓŁ, KORONOWSKA 2, KOTOMIERZ, 86-022 DOBRCZ PowszechnyNieNie 225 28
12,44%2828 100,00%
3 ZESPÓŁ SZKÓŁ, ZAMKOWA 12, WUDZYN, 86-022 DOBRCZ PowszechnyNieNie 1042 384
36,85%384378 98,44%
Podsumowanie1267412
32,52%41240698,54%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA KRUPY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krupa Jacek 43 Wudzyn 235
57.88% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Znaczko Stanisław Konrad 67 Wudzynek 41
10.10% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA GICZELI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Giczela Marian 62 Wudzynek 130
32.02% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej