Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy w Platerówce oraz Wójta Gminy Platerówka przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 10 lutego 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy w Platerówce Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy w Platerówce przed upływem kadencji? 854 513
Wójt Gminy Platerówka Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Krzysztofa Adama Halickiego Wójta Gminy Platerówka przed upływem kadencji? 856 514
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy w Platerówce Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy w Platerówce przed upływem kadencji? 1 357 194 194 14,30% 190 97,94% 153 80,53%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, Platerówka, 59-816 Platerówka Powszechny Tak Nie 1 357 194 194 14,30% 190 97,94% 153 80,53%
Podsumowanie 1 357 194 194 14,30% 190 97,94% 153 80,53%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Platerówka Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Krzysztofa Adama Halickiego Wójta Gminy Platerówka przed upływem kadencji? 1 357 194 194 14,30% 192 98,97% 168 87,50%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, Platerówka, 59-816 Platerówka Powszechny Tak Nie 1 357 194 194 14,30% 192 98,97% 168 87,50%
Podsumowanie 1 357 194 194 14,30% 192 98,97% 168 87,50%