Okręg wyborczy nr 2
Granice: Miasto Stryków - Osiedle im. Stefana Batorego ulice: Batorego, Kilińskiego, Kolejowa od nr 45 i 56, Ozorkowska, Podlipie, Reymonta, Zakładowa
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Dom Kultury, pl. Łukasińskiego 4, 95-010 Stryków PowszechnyTakNie 364 168
46,15%168163 97,02%
Podsumowanie364168
46,15%16816397,02%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY MIROWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mirowska Danuta Anna 50 Stryków 32
19.63% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA KOZŁOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kozłowski Grzegorz Bogdan 59 Stryków 69
42.33% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA JAKUBOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jakubowski Władysław Paweł 61 Stryków 34
20.86% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY STAWIANEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stawiana Beata Anna 43 Stryków 28
17.18% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej