Okręg wyborczy nr 7
Granice: Białystok, Lipina, Liski, Przewodów