Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Sorkwity przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 27 stycznia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Sorkwity Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa MACIEJEWSKIEGO Wójta Gminy Sorkwity przed upływem kadencji? 1 848 1 109
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Sorkwity Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa MACIEJEWSKIEGO Wójta Gminy Sorkwity przed upływem kadencji? 3 746 402 402 10,73% 393 97,76% 368 93,64%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gimnazjum w Sorkwitach, ul. Szkolna 17b, 11-731 Sorkwity Powszechny Tak Tak 1 475 74 74 5,02% 71 95,95% 69 97,18%
2 Świetlica Wiejska w Warpunach, ul. Wolności 12A, Warpuny, 11-731 Sorkwity Powszechny Tak Nie 1 191 151 151 12,68% 150 99,34% 140 93,33%
3 Biblioteka w Rybnie, ul. Długa 20, Rybno, 11-731 Sorkwity Powszechny Nie Nie 739 111 111 15,02% 110 99,10% 103 93,64%
4 Świetlica Wiejska w Choszczewie, Choszczewo 49a, 11-731 Sorkwity Powszechny Tak Nie 341 66 66 19,35% 62 93,94% 56 90,32%
Podsumowanie 3 746 402 402 10,73% 393 97,76% 368 93,64%