Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 10-02-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Gajdzik Zofia Halina 58 wyższe Wojkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SERCE DLA WOJKOWIC 1515 69.27% Tak
2 Wroński Marcin Michał 35 wyższe Wojkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WROŃSKIEGO 672 30.73% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 10-02-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana III Sobieskiego 29, 42-580 Wojkowice Powszechny Tak Nie 1411 331331 23,46%
324 97,89%
2Centrum Młodzieżowe "TLEN", ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice Powszechny Nie Nie 1150 215215 18,70%
208 96,74%
3Gimnazjum, ul. Jana III Sobieskiego 211b, 42-580 Wojkowice Powszechny Nie Nie 2043 479479 23,45%
472 98,54%
4Urząd Miasta, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice Powszechny Tak Nie 1232 386386 31,33%
382 98,96%
5Miejski Ośrodek Kultury, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice Powszechny Nie Nie 1870 811811 43,37%
801 98,77%
Ogółem 7706 2222 2222 28,83%
2187 98,42%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 27-01-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Gajdzik Zofia Halina 58 wyższe Wojkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SERCE DLA WOJKOWIC 1121 41.60% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Kowalik Dorota Halina 56 średnie Wojkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTA KOWALIK 292 10.83% Nie
3 Kwiecień Witold Marek 57 średnie Wojkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA KWIETNIA 527 19.55% Nie
4 Wroński Marcin Michał 35 wyższe Wojkowice, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WROŃSKIEGO 584 21.67% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
5 Wtorek Tadeusz Ryszard 55 średnie Wojkowice, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej KOMITET WYBORCZY SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 171 6.35% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 27-01-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana III Sobieskiego 29, 42-580 Wojkowice Powszechny Tak Nie 1408 423423 30,04%
402 95,04%
2Centrum Młodzieżowe "TLEN", ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice Powszechny Nie Nie 1152 254254 22,05%
250 98,43%
3Gimnazjum, ul. Jana III Sobieskiego 211b, 42-580 Wojkowice Powszechny Nie Nie 2049 665665 32,45%
661 99,40%
4Urząd Miasta, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice Powszechny Tak Nie 1227 511511 41,65%
504 98,63%
5Miejski Ośrodek Kultury, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice Powszechny Nie Nie 1868 880880 47,11%
878 99,77%
Ogółem 7704 2733 2733 35,48%
2695 98,61%