Okręg wyborczy nr 6
Granice: Sołectwo Kamień Prusina
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kamieniu Prusinie, Kamień, Prusina 119, 36-053 Kamień PowszechnyTakNie 1361 260
19,10%260257 98,85%
Podsumowanie1361260
19,10%26025798,85%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA PRUSINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Błądek Marta 41 Kamień , popierana przez KWW RAZEM DLA PRUSINY 94
36.58% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA RAZEM 2012" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Partyka Antoni Kazimierz 48 Kamień , popierany przez KWW NASZA GMINA RAZEM 2012 163
63.42% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej