Okręg wyborczy nr 6
Granice: sołectwo: Pasiecznik + przysiółek Zalesie, sołectwo: Janice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Filia Szkoły Podstawowej w Pławnej z siedzibą w Pasieczniku, Pasiecznik, 59-623 Lubomierz PowszechnyNieNie 574 234
40,77%234234 100,00%
Podsumowanie574234
40,77%234234100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA SULIMA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sulima Kazimierz Antoni 50 Pasiecznik 120
51.28% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HELENY ŚRODA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Środa Helena 68 Pasiecznik 114
48.72% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej