Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 03-02-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Ładny Zbigniew 44 wyższe Kąkolewnica, nie należy do partii politycznej ZBIGNIEW ŁADNY - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 1876 52.08% Tak
2 Zgorzałek Jacek Piotr 44 wyższe Brzozowica Duża, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ PRAWO SAMORZĄDNOŚĆ 1726 47.92% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 03-02-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej, Brzozowica Duża 83, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Tak Nie 1215 676676 55,64%
664 98,22%
2Zespół Oświatowy w Kąkolewnicay, Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Tak Nie 2384 14081407 59,02%
1385 98,44%
3Zespół Oświatowy w Polskowoli, Polskowola 131C, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Nie Nie 625 340340 54,40%
335 98,53%
4Gimnazjum w Olszewnicy, Olszewnica 170, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Nie Nie 704 310310 44,03%
306 98,71%
5Szkoła Podstawowa w Turowie, Turów 76, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Nie Nie 912 469469 51,43%
464 98,93%
6Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej, Żakowola Poprzeczna 43, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Nie Nie 517 312312 60,35%
312 100,00%
7Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec 35, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Nie Nie 414 139139 33,57%
136 97,84%
Ogółem 6771 3654 3653 53,95%
3602 98,60%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 20-01-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Duszek Marcin Kamil 30 wyższe Międzyrzec Podlaski, członek Prawa i Sprawiedliwości KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA GMINA - MARCIN KAMIL DUSZEK 116 3.79% Nie
2 Ładny Zbigniew 44 wyższe Kąkolewnica, nie należy do partii politycznej ZBIGNIEW ŁADNY - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 1406 45.93% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Woch Marek Marian 34 wyższe Warszawa, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA WOCHA 84 2.74% Nie
4 Zgorzałek Jacek Piotr 44 wyższe Brzozowica Duża, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ PRAWO SAMORZĄDNOŚĆ 1455 47.53% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 20-01-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej, Brzozowica Duża 83, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Tak Nie 1210 575575 47,52%
568 98,78%
2Zespół Oświatowy w Kąkolewnicay, Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Tak Nie 2372 12771274 53,71%
1261 98,98%
3Zespół Oświatowy w Polskowoli, Polskowola 131C, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Nie Nie 619 285285 46,04%
282 98,95%
4Gimnazjum w Olszewnicy, Olszewnica 170, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Nie Nie 706 244244 34,56%
237 97,13%
5Szkoła Podstawowa w Turowie, Turów 76, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Nie Nie 900 353353 39,22%
340 96,32%
6Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej, Żakowola Poprzeczna 43, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Nie Nie 515 263263 51,07%
261 99,24%
7Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec 35, 21-302 Kąkolewnica Powszechny Nie Nie 414 113113 27,29%
112 99,12%
Ogółem 6736 3110 3107 46,13%
3061 98,52%