Okręg wyborczy nr 8
Granice: Sarnia Zwola, Dobruchna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gminna Biblioteka w Sarniej Zwoli, Sarnia Zwola 30b, 27-425 Waśniów PowszechnyNieNie 414 172
41,55%172164 95,35%
Podsumowanie414172
41,55%17216495,35%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SALI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sala Mariusz Jacek 39 Sarnia Zwola 85
51.83% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ PUKOSZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pukosz Mariusz Wojciech 39 Dobruchna 79
48.17% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej