Okręg wyborczy nr 1
Granice: Tarłów, Wólka Tarłowska