Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 27-01-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Knopek Tadeusz Szymon 59 Wyższe Kazimierza Wielka, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA INICJATYW GOSPODARCZYCH 1863 54.24% Tak
2 Kuliś Andrzej Marek 39 Wyższe Wojciechów, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWCY RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 1572 45.76% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 27-01-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja, ul. 1 Maja 3, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 2195 535535 24,37%
529 98,88%
2Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Tak Nie 926 254254 27,43%
251 98,82%
3Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Tak Nie 1763 462462 26,21%
447 96,75%
4Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja, ul. 1 Maja 3, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 1985 550550 27,71%
539 98,00%
5Zespół Szkół Rolniczych, Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 1047 187187 17,86%
182 97,33%
6Remiza O.S.P., Gabułtów 101, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 869 319319 36,71%
317 99,37%
7Świetlica wiejska, Stradlice 84, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 640 171171 26,72%
168 98,25%
8Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala", Gorzków 80, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 891 182182 20,43%
180 98,90%
9Zespół Szkół Samorządowych, Wielgus 108, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Tak Nie 1829 400400 21,87%
392 98,00%
10Samorządowa Szkoła Podstawowa, Sieradzice 83, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 859 177177 20,61%
176 99,44%
11Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa, Kamieńczyce 24, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 918 249249 27,12%
245 98,39%
12Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka Szpital Nie Nie 40 99 22,50%
9 100,00%
Ogółem 13962 3495 3495 25,03%
3435 98,28%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 13-01-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Knopek Tadeusz Szymon 59 Wyższe Kazimierza Wielka, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA INICJATYW GOSPODARCZYCH 1358 39.07% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Kowalski Czesław Feliks 56 Wyższe Kazimierza Wielka, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE 394 11.33% Nie
3 Kuliś Andrzej Marek 39 Wyższe Wojciechów, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWCY RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 881 25.35% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Nawrot Janusz 49 Średnie Kaczkowice, członek Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro , popierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobro KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA NAWROTA 484 13.92% Nie
5 Przęzak Elżbieta Iwona 52 Wyższe Kazimierza Mała, członek Prawa i Sprawiedliwości , popierana przez Prawo i Sprawiedliwość KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 359 10.33% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 13-01-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja, ul. 1 Maja 3, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 2195 596596 27,15%
583 97,82%
2Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Tak Nie 925 268268 28,97%
262 97,76%
3Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Tak Nie 1763 523523 29,67%
507 96,94%
4Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja, ul. 1 Maja 3, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 1986 531531 26,74%
524 98,68%
5Zespół Szkół Rolniczych, Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 1049 211211 20,11%
209 99,05%
6Remiza O.S.P., Gabułtów 101, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 869 251251 28,88%
245 97,61%
7Świetlica wiejska, Stradlice 84, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 639 164164 25,67%
162 98,78%
8Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala", Gorzków 80, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 892 190190 21,30%
188 98,95%
9Zespół Szkół Samorządowych, Wielgus 108, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Tak Nie 1829 363363 19,85%
362 99,72%
10Samorządowa Szkoła Podstawowa, Sieradzice 83, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 860 160160 18,60%
159 99,38%
11Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa, Kamieńczyce 24, 28-500 Kazimierza Wielka Powszechny Nie Nie 919 268268 29,16%
265 98,88%
12Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka Szpital Nie Nie 29 1010 34,48%
10 100,00%
Ogółem 13955 3535 3535 25,33%
3476 98,33%