Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Milicz przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 13 stycznia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Gminy Milicz Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pawła Wybierały Burmistrza Gminy Milicz przed upływem kadencji? 9 177 5 507
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Gminy Milicz Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pawła Wybierały Burmistrza Gminy Milicz przed upływem kadencji? 19 497 3 631 3 624 18,59% 3 510 96,85% 3 238 92,25%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Pogotowie Ratunkowe, ul.Krotoszyńska 6, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 2 284 410 410 17,95% 397 96,83% 368 92,70%
2 Gimnazjum, ul.Armii Krajowej 7, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 2 227 474 471 21,15% 451 95,75% 425 94,24%
3 Zespół Szkół, ul.Trzebnicka 4, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 1 386 320 320 23,09% 309 96,56% 293 94,82%
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul.Mikołaja Kopernika 18, 56-300 Milicz Powszechny Tak Nie 2 164 436 436 20,15% 429 98,39% 397 92,54%
5 Nadleśnictwo Państwowe, ul.Trzebnicka 18, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 1 322 316 316 23,90% 306 96,84% 294 96,08%
6 Gimnazjum, Wróbliniec 24, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 557 35 35 6,28% 34 97,14% 31 91,18%
7 Szkoła Podstawowa, ul.Szosowa 2, Czatkowice, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 665 115 115 17,29% 109 94,78% 106 97,25%
8 Świetlica Wiejska, Gądkowice 45a, 56-300 Milicz Powszechny Tak Nie 701 103 101 14,41% 101 100,00% 88 87,13%
9 Świetlica Wiejska, Ostrowąsy 31, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 422 67 66 15,64% 62 93,94% 40 64,52%
10 Świetlica Wiejska, Potasznia 12, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 691 132 132 19,10% 126 95,45% 121 96,03%
11 Szkoła Podstawowa, Nowe Grodzisko 9, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 505 60 60 11,88% 58 96,67% 51 87,93%
12 Świetlica Wiejska, Wszewilki 51a, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 908 142 142 15,64% 135 95,07% 123 91,11%
13 Szkoła Podstawowa, Dunkowa 1, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 616 133 133 21,59% 126 94,74% 100 79,37%
14 Szkoła Podstawowa, Szkolna 6, Sułów, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 2 330 343 342 14,68% 334 97,66% 310 92,81%
15 Świetlica Wiejska, ul.3 Maja 12a, Sławoszowice, 56-300 Milicz Powszechny Tak Nie 699 172 172 24,61% 164 95,35% 156 95,12%
16 Świetlica Wiejska, Piękocin 38, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 538 93 93 17,29% 91 97,85% 86 94,51%
17 Świetlica Wiejska, Olsza 3a, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 400 78 78 19,50% 77 98,72% 71 92,21%
18 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul.Mikołaja Kopernika 18, 56-300 Milicz Powszechny Tak Tak 259 57 57 22,01% 57 100,00% 44 77,19%
19 Nadleśnictwo Państwowe, ul.Trzebnicka 18, 56-300 Milicz Powszechny Nie Nie 784 139 139 17,73% 138 99,28% 130 94,20%
20 Wielospecjalistyczny Szpital, Grzybowa 1, 56-300 Milicz Szpital Nie Nie 39 6 6 15,38% 6 100,00% 4 66,67%
Podsumowanie 19 497 3 631 3 624 18,59% 3 510 96,85% 3 238 92,25%