Okręg wyborczy nr 4
Granice: Gołąb, Borowina, Matygi
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gminny Ośrodek Kultury sala Nr 1, ul. Folwarki 1, Gołąb, 24-100 Puławy PowszechnyNieNie 1972 231
11,71%231230 99,57%
Podsumowanie1972231
11,71%23123099,57%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW D. SKIBIŃSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Skibińska Dorota Zofia 43 Gołąb 124
53.91% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA JABŁOŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jabłoński Wojciech Adam 53 Gołąb 106
46.09% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej