Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Wolsztyna i Rady Miejskiej w Wolsztynie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Wolsztyna Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Andrzeja Rogozinskiego z funkcji Burmistrza Wolsztyna przed upływem kadencji ? 11 525 6 915
Rada Miejska w Wolsztynie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Wolsztynie przed upływem kadencji ? 11 529 6 918
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Wolsztyna Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Andrzeja Rogozinskiego z funkcji Burmistrza Wolsztyna przed upływem kadencji ? 23 671 2 670 2 669 11,28% 2 636 98,76% 2 295 87,06%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gimnazjum Nr 1, Wschowska 15, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 825 117 117 14,18% 114 97,44% 105 92,11%
2 Zespół Szkół Specjalnych, 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn Powszechny Tak Tak 1 535 182 182 11,86% 180 98,90% 162 90,00%
3 Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Poniatowskiego 7, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 530 217 217 14,18% 217 100,00% 199 91,71%
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, Żegockiego 26, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 2 174 263 263 12,10% 259 98,48% 230 88,80%
5 Przedszkole Nr 3, Kusocińskiego 2, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 514 175 175 11,56% 172 98,29% 151 87,79%
6 Zespół Szkół Zawodowych, Kusocińskiego 1, 64-200 Wolsztyn Powszechny Tak Nie 1 830 217 217 11,86% 213 98,16% 184 86,38%
7 Szkoła Podstawowa Nr 3, Konopnickiej 1, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 141 124 124 10,87% 123 99,19% 111 90,24%
8 Gminny Żłobek, Komorowska 1, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 121 121 121 10,79% 120 99,17% 111 92,50%
9 Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Szkolna 19, 64-211 Obra Powszechny Tak Nie 1 729 201 201 11,63% 200 99,50% 163 81,50%
10 Wiejski Dom Kultury, Poprzeczna 2, 64-224 Świętno Powszechny Nie Nie 918 85 85 9,26% 83 97,65% 77 92,77%
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wolsztyńska 19, 64-223 Kębłowo Powszechny Nie Nie 1 465 30 30 2,05% 30 100,00% 13 43,33%
12 Szkoła Podstawowa, Dworcowa 33, Wroniawy, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 044 81 81 7,76% 81 100,00% 62 76,54%
13 Szkoła Podstawowa, Stary Widzim 24, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 053 74 74 7,03% 73 98,65% 56 76,71%
14 Świetlica Wiejska, Niałek Wielki 30, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 574 68 68 11,85% 65 95,59% 54 83,08%
15 Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo 1, 64-200 Wolsztyn Powszechny Tak Nie 443 35 35 7,90% 35 100,00% 29 82,86%
16 Przedszkole, Chorzemin 81, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 635 51 51 8,03% 50 98,04% 39 78,00%
17 Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu Szkoła Filialna w Adamowie, Adamowo 56, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 756 91 91 12,04% 89 97,80% 68 76,40%
18 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolsztynie Szkoła Filialna w Tłokach, Tłoki 43, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 564 84 84 14,89% 83 98,81% 74 89,16%
19 Salka katechetyczna, Gościeszyn 19, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 111 127 126 11,34% 126 100,00% 110 87,30%
20 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wolsztynie Szkoła Filialna w Karpicku, Wczasowa 72, Karpicko, 64-200 Wolsztyn Powszechny Tak Nie 1 709 327 327 19,13% 323 98,78% 297 91,95%
Podsumowanie 23 671 2 670 2 669 11,28% 2 636 98,76% 2 295 87,06%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Wolsztynie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Wolsztynie przed upływem kadencji ? 23 671 2 671 2 670 11,28% 2 632 98,58% 2 421 91,98%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gimnazjum Nr 1, Wschowska 15, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 825 117 117 14,18% 112 95,73% 109 97,32%
2 Zespół Szkół Specjalnych, 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn Powszechny Tak Tak 1 535 182 181 11,79% 177 97,79% 167 94,35%
3 Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Poniatowskiego 7, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 530 217 217 14,18% 215 99,08% 200 93,02%
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, Żegockiego 26, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 2 174 263 263 12,10% 259 98,48% 240 92,66%
5 Przedszkole Nr 3, Kusocińskiego 2, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 514 175 175 11,56% 173 98,86% 163 94,22%
6 Zespół Szkół Zawodowych, Kusocińskiego 1, 64-200 Wolsztyn Powszechny Tak Nie 1 830 217 217 11,86% 214 98,62% 195 91,12%
7 Szkoła Podstawowa Nr 3, Konopnickiej 1, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 141 124 124 10,87% 124 100,00% 120 96,77%
8 Gminny Żłobek, Komorowska 1, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 121 121 121 10,79% 120 99,17% 114 95,00%
9 Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Szkolna 19, 64-211 Obra Powszechny Tak Nie 1 729 201 201 11,63% 199 99,00% 173 86,93%
10 Wiejski Dom Kultury, Poprzeczna 2, 64-224 Świętno Powszechny Nie Nie 918 85 85 9,26% 84 98,82% 82 97,62%
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wolsztyńska 19, 64-223 Kębłowo Powszechny Nie Nie 1 465 30 30 2,05% 28 93,33% 19 67,86%
12 Szkoła Podstawowa, Dworcowa 33, Wroniawy, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 044 81 81 7,76% 81 100,00% 66 81,48%
13 Szkoła Podstawowa, Stary Widzim 24, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 053 74 74 7,03% 74 100,00% 61 82,43%
14 Świetlica Wiejska, Niałek Wielki 30, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 574 68 68 11,85% 65 95,59% 59 90,77%
15 Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo 1, 64-200 Wolsztyn Powszechny Tak Nie 443 36 36 8,13% 36 100,00% 32 88,89%
16 Przedszkole, Chorzemin 81, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 635 51 51 8,03% 51 100,00% 44 86,27%
17 Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu Szkoła Filialna w Adamowie, Adamowo 56, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 756 91 91 12,04% 89 97,80% 82 92,13%
18 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolsztynie Szkoła Filialna w Tłokach, Tłoki 43, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 564 84 84 14,89% 82 97,62% 79 96,34%
19 Salka katechetyczna, Gościeszyn 19, 64-200 Wolsztyn Powszechny Nie Nie 1 111 127 127 11,43% 126 99,21% 117 92,86%
20 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wolsztynie Szkoła Filialna w Karpicku, Wczasowa 72, Karpicko, 64-200 Wolsztyn Powszechny Tak Nie 1 709 327 327 19,13% 323 98,78% 299 92,57%
Podsumowanie 23 671 2 671 2 670 11,28% 2 632 98,58% 2 421 91,98%