Okręg wyborczy nr 7
Granice: Sobowidz, Rościszewko, Klępiny
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa w Sobowidzu, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 83-033 Sobowidz PowszechnyNieNie 1189 363
30,53%363357 98,35%
Podsumowanie1189363
30,53%36335798,35%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JESTEŚMY RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Leszczyński Zbigniew Stanisław 51 Sobowidz 132
36.97% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA BIEŻUŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bieżuński Wiesław 35 Sobowidz 108
30.25% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESY PETTKE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pettke Teresa Zofia 50 Sobowidz 100
28.01% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLINA STENCEL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stencel Karolina Alicja 28 Sobowidz 17
4.76% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej