Okręg wyborczy nr 4
Granice: sołectwo Miedziana
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Bierna 57, 59-970 Zawidów PowszechnyNieNie 233 108
46,35%108107 99,07%
Podsumowanie233108
46,35%10810799,07%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚWIĄTEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Świątek Bogusław Adam 45 Miedziana 57
53.27% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA KRYŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kryński Dariusz Tadeusz 52 Miedziana Łowin 50
46.73% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej