Okręg wyborczy nr 8
Granice: Korytów, Wierzchowice
Status: brak list