Okręg wyborczy nr 7
Granice: Elżbietów, Szymanów.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa w Szymanowie, ul.Szkolna 35, 96 - 516 Szymanów PowszechnyTakNie 918 293
31,92%293279 95,22%
Podsumowanie918293
31,92%29327995,22%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Konecki Hubert 40 Szymanów 183
65.59% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRADYCJA ZIEMI SZYMANOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jankowska Hanna Grażyna 58 Szymanów 96
34.41% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej