Okręg wyborczy nr 7
Granice: Boguszewo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa, Boguszewo, 86-330 Gruta PowszechnyTakNie 277 126
45,49%126126 100,00%
Podsumowanie277126
45,49%126126100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JADWIGI WASIUTA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wasiuta Jadwiga Franciszka 57 Boguszewo 18
14.29% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA BROCHOCKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Brochocki Krzysztof Władysław 52 Boguszewo 75
59.52% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY GRUTA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ługiewicz Jerzy Marian 57 Boguszewo 33
26.19% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej