Okręg wyborczy nr 6
Granice: Klimaszewnica, Sośnia
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy, Klimaszewnica 41, 19-213 Radziłów PowszechnyNieNie 436 91
20,87%9190 98,90%
Podsumowanie43691
20,87%919098,90%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KLIMASZEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Klimaszewski Krzysztof 36 Klimaszewnica 34
37.78% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF DANOWSKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Danowski Krzysztof 37 Klimaszewnica 56
62.22% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej