Okręg wyborczy nr 5
Granice: Dobre
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Lokal byłej Szkoły Podstawowej, Dobre 13, 24-313 Wilków PowszechnyNieNie 292 142
48,63%142137 96,48%
Podsumowanie292142
48,63%14213796,48%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO WÓJCIKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wójcik Jerzy 38 Dobre 95
69.34% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLA KWIETNIEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kwietniewski Karol Piotr 34 Dobre 42
30.66% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej