Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 09-12-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Olejniczak Robert Arkadiusz 43 średnie Kłodawa, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA OLEJNICZAKA 1858 52.44% Tak
2 Sarnociński Włodzimierz Ryszard 51 wyższe Kłodawa, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEO POPIERANY PRZEZ INICJATORÓW REFERENDUM 1685 47.56% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 09-12-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Przedszkole, ul. Bohaterów Września 1939 r 4, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Nie 2061 890890 43,18%
883 99,21%
2Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Nie 1543 606606 39,27%
601 99,17%
3Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Adama Mickiewicza 5, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 794 309309 38,92%
307 99,35%
4Gimnazjum Nr 1, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Nie 1214 497497 40,94%
493 99,20%
5Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK, Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 961 287287 29,86%
284 98,95%
6Budynek po Szkołe Podstawowej, Dębina 40, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 802 220220 27,43%
217 98,64%
7Instytut Geologiczny, Leszcze 20, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 398 9595 23,87%
95 100,00%
8Zespół Szkół, Rysiny-Kolonia 37, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 878 162162 18,45%
161 99,38%
9Świetlica Wiejska, Cząstków 20A, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 674 164164 24,33%
163 99,39%
10Szkoła Podstawowa, Bierzwienna Długa 76, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 727 168168 23,11%
168 100,00%
11Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Górki 19, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 507 110110 21,70%
108 98,18%
12Świetlica Wiejska, Krzykosy 83, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 351 6666 18,80%
63 95,45%
Ogółem 10910 3574 3574 32,76%
3543 99,13%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 25-11-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Chudy Józef 61 wyższe Cząstków, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA CHUDY 692 15.99% Nie
2 Danielewicz Leszek Henryk 61 wyższe Poznań, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW L.DANIELEWICZA "NASZA WSPÓLNA GMINA" 316 7.30% Nie
3 Olejniczak Robert Arkadiusz 43 średnie Kłodawa, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA OLEJNICZAKA 1511 34.90% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Ratajczyk Wiesław Bronisław 49 wyższe Kobylata, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 396 9.15% Nie
5 Sarnociński Włodzimierz Ryszard 51 wyższe Kłodawa, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA SARNOCIŃSKIEO POPIERANY PRZEZ INICJATORÓW REFERENDUM 1193 27.56% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
6 Stremlau Ryszard Józef 58 zawodowe Kłodawa, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA STREMLAU - DOBRY GOSPODARZ 221 5.11% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 25-11-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Przedszkole, ul. Bohaterów Września 1939 r 4, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Nie 2060 989989 48,01%
979 98,99%
2Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Nie 1545 685684 44,27%
680 99,42%
3Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Adama Mickiewicza 5, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 795 335335 42,14%
334 99,70%
4Gimnazjum Nr 1, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa Powszechny Tak Nie 1213 541541 44,60%
537 99,26%
5Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK, Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 961 337337 35,07%
332 98,52%
6Budynek po Szkołe Podstawowej, Dębina 40, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 801 308308 38,45%
305 99,03%
7Instytut Geologiczny, Leszcze 20, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 398 186186 46,73%
186 100,00%
8Zespół Szkół, Rysiny-Kolonia 37, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 875 213213 24,34%
212 99,53%
9Świetlica Wiejska, Cząstków 20A, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 673 251251 37,30%
250 99,60%
10Szkoła Podstawowa, Bierzwienna Długa 76, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 727 247247 33,98%
247 100,00%
11Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Górki 19, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 507 165165 32,54%
161 97,58%
12Świetlica Wiejska, Krzykosy 83, 62-650 Kłodawa Powszechny Nie Nie 351 108108 30,77%
106 98,15%
Ogółem 10906 4365 4364 40,01%
4329 99,20%