Okręg wyborczy nr 3
Granice: Szczepankowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo PowszechnyTakNie 318 99
31,13%9999 100,00%
Podsumowanie31899
31,13%9999100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KURPIEWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kurpiewska Barbara 47 Szczepankowo 55
55.56% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Żyłowska Bogumiła 40 Szczepankowo 44
44.44% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej