Okręg wyborczy nr 12
Granice: sołectwo Zahutyń
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
8 Szkoła Podstawowa, Zahutyń 111, 38-500 Sanok PowszechnyTakNie 936 375
40,06%375373 99,47%
Podsumowanie936375
40,06%37537399,47%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cipora Marian 55 Zahutyń , popierany przez KW SLD 130
34.85% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wojnar Edward Jan 65 Zahutyń , popierany przez KW PSL 243
65.15% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej