Okręg wyborczy nr 9
Granice: Długie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
9 Szkoła Podstawowa Długie, Długie 10, 38-460 Jedlicze PowszechnyNieNie 560 315
56,25%315309 98,10%
Podsumowanie560315
56,25%31530998,10%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DŁUGIE NASZ DOM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tucki Józef Wiesław 53 Długie 174
56.31% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA DŁUGIEGO MARTA OCHAŁEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ochałek Marta 44 Długie 135
43.69% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej