Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 18 listopada 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mariusza ZABOROWSKIEGO Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin przed upływem kadencji? 6 454 3 873
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mariusza ZABOROWSKIEGO Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin przed upływem kadencji? 11 212 928 928 8,28% 904 97,41% 830 91,81%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, ul.Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin Powszechny Tak Tak 835 86 86 10,30% 84 97,67% 83 98,81%
2 Gimnazjum, ul. Młodzieżowa 1, 62-561 Ślesin Powszechny Tak Nie 1 675 194 194 11,58% 191 98,45% 179 93,72%
3 Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin Zakład pomocy społecznej Tak Nie 44 2 2 4,55% 2 100,00% 2 100,00%
4 Szkoła Podstawowa, Ostrowąż 21, 62-561 ślesin Powszechny Nie Nie 863 76 76 8,81% 74 97,37% 62 83,78%
5 Ośrodek Wypoczynkowy WITYNG, Mikorzyn 1A, 62-561 ślesin Powszechny Nie Nie 1 555 110 110 7,07% 106 96,36% 100 94,34%
6 Szkoła Podstawowa, Szyszyńskie Holendry 34, 62-561 Ślesin Powszechny Nie Nie 1 839 205 205 11,15% 197 96,10% 175 88,83%
7 Szkoła Podstawowa, Ignacewo 19, 62-561 Ślesin Powszechny Nie Nie 638 72 72 11,29% 71 98,61% 66 92,96%
8 Szkoła Podstawowa, Piotrkowice 27, 62-561 Ślesin Powszechny Nie Nie 1 595 57 57 3,57% 55 96,49% 53 96,36%
9 Szkoła Podstawowa, Wąsosze 73, 62-561 Ślesin Powszechny Nie Nie 721 42 42 5,83% 42 100,00% 37 88,10%
10 Szkoła Podstawowa, ul.Konińska 48, Stary Licheń, 62-563 licheń Stary Powszechny Nie Nie 1 447 84 84 5,81% 82 97,62% 73 89,02%
Podsumowanie 11 212 928 928 8,28% 904 97,41% 830 91,81%