Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Dąbie i Rady Miejskiej w Dąbiu przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 18 listopada 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Miejska w Dąbiu Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Dąbiu przed upływem kadencji? 3 327 1 997
Burmistrz Miasta Dąbie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa MIELCZARKA Burmistrza Miasta Dąbie przed upływem kadencji? 2 883 1 730
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Dąbiu Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Dąbiu przed upływem kadencji? 5 433 1 337 1 337 24,61% 1 270 94,99% 1 094 86,14%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 4, 62-660 Dąbie Powszechny Tak Tak 1 712 487 487 28,45% 473 97,13% 429 90,70%
2 Szkoła Podstawowa w Karszewie, Kupinin 1, 62-660 Dąbie Powszechny Nie Nie 1 096 195 195 17,79% 173 88,72% 129 74,57%
3 Środowiskowy Hufiec Pracy, Tarnówka Wiesiołowska 3, 62-660 Dąbie Powszechny Nie Nie 416 95 95 22,84% 89 93,68% 71 79,78%
4 Szkoła Podstawowa, Chełmno 86, 62-660 Dąbie Powszechny Nie Nie 1 134 286 286 25,22% 266 93,01% 224 84,21%
5 Strażnica OSP w Chruścinie, Chruścin 29A, 62-660 Dąbie Powszechny Nie Nie 1 075 274 274 25,49% 269 98,18% 241 89,59%
Podsumowanie 5 433 1 337 1 337 24,61% 1 270 94,99% 1 094 86,14%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Dąbie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa MIELCZARKA Burmistrza Miasta Dąbie przed upływem kadencji? 5 433 1 337 1 335 24,57% 1 294 96,93% 1 163 89,88%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 4, 62-660 Dąbie Powszechny Tak Tak 1 712 487 487 28,45% 479 98,36% 444 92,69%
2 Szkoła Podstawowa w Karszewie, Kupinin 1, 62-660 Dąbie Powszechny Nie Nie 1 096 195 195 17,79% 185 94,87% 156 84,32%
3 Środowiskowy Hufiec Pracy, Tarnówka Wiesiołowska 3, 62-660 Dąbie Powszechny Nie Nie 416 95 95 22,84% 91 95,79% 78 85,71%
4 Szkoła Podstawowa, Chełmno 86, 62-660 Dąbie Powszechny Nie Nie 1 134 286 286 25,22% 270 94,41% 250 92,59%
5 Strażnica OSP w Chruścinie, Chruścin 29A, 62-660 Dąbie Powszechny Nie Nie 1 075 274 272 25,30% 269 98,90% 235 87,36%
Podsumowanie 5 433 1 337 1 335 24,57% 1 294 96,93% 1 163 89,88%