Okręg wyborczy nr 7
Granice: Sołectwo Sucha Psina
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Strażacki Dom Ludowy, Sucha Psina 28, 48-133 Nowa Cerekwia PowszechnyNieNie 280 133
47,50%133127 95,49%
Podsumowanie280133
47,50%13312795,49%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESY WOŁK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wołk Teresa 51 Sucha Psina 68
53.54% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ GŁOS W GMINIE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kroczak Joanna Sabina 20 Sucha Psina 59
46.46% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej