Okręg wyborczy nr 4
Granice: Żelechlin
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminny Dom Kultury w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 2, 97-226 Żelechlinek PowszechnyTakNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szatkowski Andrzej 54 Żelechlin, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej