Okręg wyborczy nr 11
Granice: Żurawnica
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Filialna, Żurawnica 85, 22-470 Zwierzyniec PowszechnyTakNie 671 164
24,44%164156 95,12%
Podsumowanie671164
24,44%16415695,12%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZŁOTY KŁOS" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cielica Ewa 24 Żurawnica 31
19.87% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WIEŚ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kurzawski Krzysztof 61 Żurawnica 77
49.36% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bielec Krzysztof Andrzej 38 Żurawnica 48
30.77% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej