Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 28 października 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Wojkowice Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Witolda Kwietnia Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji? 2 950 1 770
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Wojkowice Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Witolda Kwietnia Burmistrza Miasta Wojkowice przed upływem kadencji? 7 722 2 209 2 207 28,58% 2 162 97,96% 2 032 93,99%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Burmistrz Miasta Wojkowice został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana III Sobieskiego 29, 42-580 Wojkowice Powszechny Tak Nie 1 412 423 423 29,96% 414 97,87% 386 93,24%
2 Centrum Młodzieżowe "TLEN", ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice Powszechny Nie Nie 1 158 235 234 20,21% 227 97,01% 207 91,19%
3 Gimnazjum, ul. Jana III Sobieskiego 211b, 42-580 Wojkowice Powszechny Nie Nie 2 054 439 439 21,37% 433 98,63% 403 93,07%
4 Urząd Miasta, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice Powszechny Tak Tak 1 231 351 351 28,51% 341 97,15% 314 92,08%
5 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice Powszechny Nie Nie 1 867 761 760 40,71% 747 98,29% 722 96,65%
Podsumowanie 7 722 2 209 2 207 28,58% 2 162 97,96% 2 032 93,99%