Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Borowa przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 28 października 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Borowa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Władysława Edwarda Błażejowskiego Wójta Gminy Borowa przed upływem kadencji? 2 530 1 518
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Borowa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Władysława Edwarda Błażejowskiego Wójta Gminy Borowa przed upływem kadencji? 4 487 310 310 6,91% 304 98,06% 291 95,72%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa w Borowej, Borowa 248, 39-305 Borowa Powszechny Nie Nie 1 275 72 72 5,65% 69 95,83% 67 97,10%
2 Publiczne Gimnazjum w Pławie, Pławo 73A, 39-305 Borowa Powszechny Tak Nie 465 26 26 5,59% 24 92,31% 23 95,83%
3 Budynek szkoły w Woli Pławskiej, Wola Pławska 36, 39-305 Borowa Powszechny Tak Nie 199 44 44 22,11% 44 100,00% 42 95,45%
4 Zespół Szkół w Górkach, Górki 29, 39-306 Górki Powszechny Nie Nie 429 14 14 3,26% 14 100,00% 14 100,00%
5 Budynek szkoły w Glinach Wielkich, Gliny Wielkie 47, 39-305 Borowa Powszechny Nie Nie 274 2 2 0,73% 2 100,00% 2 100,00%
6 Dom Ludowy w Łysakówku, Łysakówek 62, 39-306 Górki Powszechny Nie Nie 254 8 8 3,15% 8 100,00% 7 87,50%
7 Szkoła Podstawowa w Glinach Małych, Gliny Małe 99, 39-305 Borowa Powszechny Nie Nie 512 27 27 5,27% 26 96,30% 25 96,15%
8 Dom Ludowy w Surowej, Surowa, 39-306 Górki Powszechny Nie Nie 214 41 41 19,16% 41 100,00% 39 95,12%
9 Dom Strażaka w Orłowie, Orłów 6A, 39-305 Borowa Powszechny Nie Nie 209 46 46 22,01% 46 100,00% 43 93,48%
10 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sadkowej Górze, Sadkowa Góra 148, 39-305 Borowa Powszechny Nie Nie 656 30 30 4,57% 30 100,00% 29 96,67%
Podsumowanie 4 487 310 310 6,91% 304 98,06% 291 95,72%