Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Lubsza przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 28 października 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Lubsza Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Bogusława GĄSIOROWSKIEGO Wójta Gminy Lubsza przed upływem kadencji? 2 468 1 481
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Lubsza Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Bogusława GĄSIOROWSKIEGO Wójta Gminy Lubsza przed upływem kadencji? 7 287 668 668 9,17% 653 97,75% 573 87,75%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, 49-313 Lubsza Powszechny Nie Nie 1 170 206 206 17,61% 202 98,06% 192 95,05%
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Czepielowice 31, 49-314 Pisarzowice Powszechny Nie Nie 996 87 87 8,73% 82 94,25% 67 81,71%
3 Publiczne Gimnazjum, Kościerzyce 31, 49-314 Pisarzowice Powszechny Nie Nie 855 44 44 5,15% 43 97,73% 34 79,07%
4 Dom Ludowy, ul. Brzeska 21, 49-314 Pisarzowice Powszechny Nie Nie 531 78 78 14,69% 77 98,72% 55 71,43%
5 Dom Ludowy, Michałowice 1a, 49-314 Pisarzowice Powszechny Nie Nie 723 33 33 4,56% 33 100,00% 28 84,85%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Pocztowa 4, 49-315 Mąkoszyce Powszechny Nie Nie 773 19 19 2,46% 19 100,00% 18 94,74%
7 Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej, Szydłowice 121, 49-312 Szydłowice Powszechny Nie Nie 500 23 23 4,60% 23 100,00% 15 65,22%
8 Świetlica Wiejska, Błota 85, 49-312 Szydłowice Powszechny Nie Nie 314 70 70 22,29% 70 100,00% 66 94,29%
9 Publiczna Szkoła Podstawowa, Dobrzyń 35, 49-312 Szydłowice Powszechny Nie Nie 463 68 68 14,69% 66 97,06% 62 93,94%
10 Świetlica Wiejska, Rogalice 48a, 49-315 Mąkoszyce Powszechny Tak Nie 489 27 27 5,52% 25 92,59% 24 96,00%
11 Świetlica Wiejska, Tarnowiec 37, 49-315 Mąkoszyce Powszechny Nie Nie 473 13 13 2,75% 13 100,00% 12 92,31%
Podsumowanie 7 287 668 668 9,17% 653 97,75% 573 87,75%