Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwo Kochanowice, przysiółek Swaciok
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gminne Centrum Kultury i Informacji, ul. Lubliniecka 5, 42-713 Kochanowice PowszechnyTakNie 1666 177
10,62%177175 98,87%
Podsumowanie1666177
10,62%17717598,87%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grus Piotr Jan 58 Kochanowice 91
52.00% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MOKROSA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Styczyrz Roman Wiktor 50 Kochanowice 84
48.00% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej