Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 21 października 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Rędziny Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Waldemara Chmielarza Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji? 3 356 2 014
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Rędziny Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Waldemara Chmielarza Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji? 8 161 1 672 1 672 20,49% 1 648 98,56% 1 558 94,54%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa im. G.Morcinka, ul. Szkolna 7, 42-242 Rędziny Powszechny Nie Tak 2 008 511 511 25,45% 499 97,65% 485 97,19%
2 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny Powszechny Tak Nie 1 986 384 384 19,34% 378 98,44% 362 95,77%
3 Klub, ul. Srebrna 17, Marianka Rędzińska, 42-242 Rędziny Powszechny Nie Nie 438 153 153 34,93% 152 99,35% 143 94,08%
4 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11, 42-240 Rudniki Powszechny Nie Nie 1 315 380 380 28,90% 378 99,47% 359 94,97%
5 Szkoła Podstawowa im. Korczaka, ul. Wolności 93, Kościelec, 42-240 Rudniki Powszechny Nie Nie 1 652 79 79 4,78% 77 97,47% 62 80,52%
6 Szkoła Podstawowa, ul. Kielecka 37, Konin, 42-240 Rudniki Powszechny Nie Nie 762 165 165 21,65% 164 99,39% 147 89,63%
Podsumowanie 8 161 1 672 1 672 20,49% 1 648 98,56% 1 558 94,54%