Okręg wyborczy nr 2
Granice: Janczewo, Nowe Bożejewo, Stare Bożejewo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie(sala lekcyjna), Stare Bożejewo, 18-430 Wizna PowszechnyNieNie 406 176
43,35%176175 99,43%
Podsumowanie406176
43,35%17617599,43%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOŻEJEWO 2012 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kalinowski Dariusz 49 Stare Bożejewo 77
44.00% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA ŁUBY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łuba Jarosław 48 Janczewo 98
56.00% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej